Texas - Balmorhea state park


New Mexico - Shakespeare ghost town (spookstad)


Arizona - Saguaro national park


Arizona - Saguaro national park - big saguaro cactus


Arizona - Saguaro national park - big saguaro cactus


Arizona - Saguaro national park - Jack rabbit


Arizona - Saguaro national park - big saguaro cactus


Arizona - Saguaro national park - big saguaro cactus


Arizona - Saguaro national park - big saguaro cactus with our Jeep


California - Joshua Tree national park


California - Joshua Tree national park - Joshua trees


California - Joshua Tree national park


California - Joshua Tree national park - Joshua trees


California - Joshua Tree national park - Joshua trees


California - Joshua Tree national park - View towards Palm Springs valley


California - Joshua Tree national park


California - Joshua Tree national park


California - Joshua Tree national park


California - driving towards Death Valley


California - Death Valley national park


California - Death Valley national park - View into the valley


California - Death Valley national park - Zabriskie point


California - Death Valley national park


California - Death Valley national park - Badwater - Lowest point in the US


California - Death Valley national park - Badwater - Lowest point in the US


California - Death Valley national park - Badwater - Lowest point in the US


California - Death Valley national park - Devil's golf course


California - Death Valley national park - Mozaik canyon


California - Death Valley national park - Furnace Creek


California - June lake


California - June lake


California - June lake


California - Mono lake


California - Mono lake


California - Mono lake


California - Mono lake


California - Mono lake


California - Yosemite national park


California - Yosemite national park


California - Yosemite national park


California - Yosemite national park


California - Yosemite national park


California - Yosemite national park - Soda springs


California - Yosemite national park - Hetch Hetchy dam and lake


California - Yosemite national park - Hetch Hetchy dam and lake